Systemy zabezpieczeń

Nasza oferta przewiduje różne formy zabezpieczeń pokryw włazów kanałowych i krat wpustów

ściekowych przed otwarciem przez osoby nieupoważnione (wandalizm, kradzież) oraz przed

podniesieniem pokryw na skutek naporu wody z wnętrza kanału podczas ulewnych deszczy.


Zamocowanie za pomocą śrub – stosowane opcjonalnie w wybranych typach wpustów

  ściekowych. Występuje zwykle w połączeniu z zawiasem uniemożliwiającym całkowite

  wyjęcie kraty z korpusu.


• System QUICK BLOCK ® - zamocowanie za pomocą rygli – stosowany opcjonalnie

  we wszystkich typach włazów kanałowych oraz wybranych typach wpustów ściekowych.

  W przypadku wpustów występuje zwykle w połączeniu z zawiasem uniemożliwiającym

  całkowite wyjęcie kraty z korpusu.

 

W obu przypadkach pokrywę lub kratę można otworzyć tylko za pomocą klucza

nasadkowego do śrub z łbem kwadratowym lub sześciokątnym.