Polityka zatrudnienia

Polityka zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi


Zarządzanie zasobami ludzkimi jest dla Odlewni Żeliwa FANSULD kluczowym zagadnieniem, od którego w dużej mierze, zależy budowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej. 

Celem Spółki w zakresie zarządzania personelem jest stworzenie systemu pracy opartego na wysokiej efektywności, poprzez:

 
• zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację celów Spółki, 
• inwestowanie w ich rozwój, 
• motywowanie do osiągania wysokich efektów. 


Dążymy do posiadania w swoich zasobach specjalistycznej i dobrze wykwalifikowanej kadry, która wiąże możliwości podnoszenia kwalifikacji z rozwojem firmy. Osiągamy to poprzez pozyskiwanie odpowiednich pracowników, ukierunkowanie i rozwój zawodowy, a także poprzez stworzenie korzystnych warunków pracy. 
Metody zarządzania zasobami ludzkimi, które wdrażamy i wykorzystujemy, to: 


• system ocen pracowników, 
• system szkoleń oraz ocena efektywności szkoleń, 
• ocena zadowolenia pracowników, 
• planowanie ścieżek kariery zawodowej. 


Nasz system motywacyjny to podmiotowe traktowanie człowieka oraz systemowe podejście do jego funkcjonowania i rozwoju w firmie, z uwzględnieniem zasad równych szans dla kobiet

i mężczyzn, niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia, rozwoju i awansu zawodowego. W naszej firmie dążymy do realizacji działań zgodnie

z obowiązującym prawem, przepisami oraz ogólnie przyjętymi standardami równych możliwości zatrudnienia. 

W celu zapewnienia stabilności zatrudnienia opracowane zostały zasady wynagradzania,

ujęte w Zakładowym Regulaminie Pracy. Wynagrodzenie składa się z elementu stałego oraz zmiennego o charakterze motywacyjnym. 
Wspieramy naszych pracowników w realizacji ambicji zawodowych, dbając przy tym o wzrost ich satysfakcji z pracy w Odlewni Żeliwa FANSULD Sp. j. .
Spółka, dążąc do ciągłego podnoszenia jakości życia swoich pracowników posiada system świadczeń socjalnych, działający w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Rekrutując naszych pracowników staramy się pozyskiwać absolwentów wyższych uczelni technicznych - specjalizacja odlewnictwo (np. AGH) oraz innych poprzez m.in.: Powiatowy Urząd Pracy, własną witrynę www itd.. Pracowników tych dodatkowo szkolimy w zakresie niezbędnych umiejętności koniecznych do pracy w odlewni.

Ponadto działa w Spółce „program 50+”, w ramach którego osoby nabywające uprawnienia emerytalne, a posiadające jednocześnie cenne w branży kwalifikacje, mogą nadal kontynuować umowę o pracę w preferowanym przez nich obszarze zatrudnienia. 
Należy podkreślić, że dbałość o pracowników Odlewni Żeliwa FANSULD Sp.j. przejawia się nie tylko w możliwościach rozwoju zawodowego, ale też w indywidualnym traktowaniu każdego pracownika, utrzymania stabilnego zatrudnienia oraz klarownym systemie wynagradzania

i pomocy socjalnej.