Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA: JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE

                  
  
JAKOŚĆ

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie jakości wyrobów naszej firmy, a także ograniczenie niepożądanej ingerencji w środowisko naturalne poprzez wdrażanie i stosowanie nowoczesnych i ekologicznych technologii.

                  
  
NOWOCZESNOŚĆ

Odlewnia Żeliwa „FANSULD” jest firmą INNOWACYJNĄ, której główną dewizą jest systematyczne poszukiwanie nowych, unikalnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych. Celem tych działań jest poprawa walorów użytkowych wytwarzanych wyrobów, przy spełnieniu europejskich wymagań prawnych i normatywnych oraz zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

                  
  
WŁAŚCIWI LUDZIE

Odlewnia Żeliwa „FANSULD” to ludzie: eksperci w swoich dziedzinach, inżynierowie, ekonomiści, robotnicy, profesjonaliści, dla których najważniejszym celem jest doskonalenie własnych umiejętności, a w efekcie dostarczanie najlepszych produktów.

 

 

Ustanowione cele osiągamy dzięki przestrzeganiu następujących zasad polityki jakości
i środowiskowej: 

  wspomaganie procesu projektowania wyrobów nowoczesnym oprogramowaniem inżynierskim, wykorzystując dokumentację konstrukcyjną dwuwymiarową i trójwymiarową,

kształtowanie przekonania, że za jakość i środowisko naturalne odpowiedzialny jest każdy pracownik Spółki,

• systematyczne doskonalenie metod wytwarzania dla osiągania wymaganej jakości i zmniejszania wpływu procesów produkcyjnych na środowisko naturalne, głównie w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz gospodarki odpadami, 

• ciągłe doskonalenie metodyki monitorowania aspektów środowiskowych,

• stosowanie surowców i materiałów bezpiecznych dla pracowników oraz przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

Gwarancją spełnienia zasad polityki jest stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007.

 

Ciągłe doskonalenie Systemu zwiększa jego skuteczność oraz poprawia efektywność w osiąganiu celów określonych przez Spółkę.