Wpusty z logo

 

Jesteśmy ekspertami w produkcji włazów i wpustów opatrzonych logo (np. inwestora), herbem,

nazwą ulicy lub dowolnym wybranym napisem.

Jest to modny element umożliwiający identyfikację

z danym miejscem, a także stanowi zabezpieczenie

przed ewentulaną kradzieżą.

 

Najbardziej popularne wpusty do logowania:

  • Flow D400
  • Flow C250
  • Cube D400

Wpusty z logo
  • Wpusty z logo
  • Wpusty z logo
  • Wpusty z logo
  • Wpusty z logo
  • Wpusty z logo