Aktualności

2018.01.04 Opracowanie Technologii


 

Projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania żeliwa ze sterowaną morfologią grafitu i jej aplikacja do produkcji odlewów osiągających ponadstandardowe właściwości technologiczne, użytkowe i eksploatacyjne”.

 

Celem Projektu jest opracowanie w ramach zaawansowanych badań przemysłowych oraz prac

rozwojowych przy współudziale Wydziału Odlewnictwa AGH (wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności Podwykonawca), a następnie dokonanie wdrożenia (poprzez poszerzenie asortymentu Wnioskodawcy o ulepszone produkty) innowacyjnej technologii wytwarzania żeliwa, w którego strukturze występują obok siebie różne postaci grafitu: np. kulkowa i zwarta, zwarta i płatkowa oraz umożliwiającej uzyskiwanie założonych proporcji poszczególnych postaci grafitu. W rezultacie powstanie nowa rodzina produktów żeliwnych. Cel ten będzie osiągany na drodze dobierania składu chemicznego żeliwa oraz ilości i sposobu wprowadzania dodatków zmieniających postać w pozapiecowej obróbce metalu.

 

Efektem opisywanego Projektu będą rozwiązania prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności i energochłonności procesów odlewniczych poprzez redukcję masy odlewów o 10 - 15%. Dodatkowo wpłynie to na zmniejszenie ilość emisji zanieczyszczeń związanej z transportem surowców (mniejsze ich wykorzystanie do takiej samej ilości wyrobów gotowych) i transportem wyrobów gotowych (jeden transport będzie wstanie przewieźć większą ilość sztuk). Ponadto wydłużenie żywotności form stosowanych w odlewni (z 1500 do 2500 zalań) spowoduje redukcję obciążenia dla środowiska wynikającą z częstszej ich wymiany. Zwiększenie obrabialności odlewów wpłynie także na wydłużenie cyklu życia obrabiarek CNC.

 

Koszty kwalifikowane projektu: 5 714 687.72 PLN           Dofinansowanie z EFRR: 3 820 389.01 PLN

Pozostałe aktualności:
2020-11-06 QuickBlock GII - Generacja II 2019.12.09 Planowana Przerwa w Produkcji 2019.11.29 Certyfikat AD 2000-Merkblatt W 0 - odlewy ciśnieniowe Planowana przerwa technologiczna 01.07.2019-14.07.2019 2019.03.06 Projekt Inwestycyjny 2019.03.05 Fansuld - Człowiek Roku w powiecie koneckim i w kategorii Biznes 2018.12.23 Wesołych Świąt 2018.05.25 Planowana Przerwa w Produkcji 2018.03.30 Wesołych Świąt Wielkanocnych 2018.03.08 Dzień Kobiet 2017.12.20 WŚiSNR 2017.09.15 Opracowanie nowej technologii - inwestycja 2016.08.20 Aktualizacja Polityki BHP, Jakości i Środowiska 2016.06.28 Planowany przestój technologiczno-remontowy 2016.03.08 Dzień Kobiet 2015.12.24 Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze 2015.09.24 FANSULD - Top Pracodawca Polski Wschodniej 2015.03.11 5S - Certyfikat praktyki KAIZEN 2015.01.09 wernisaż wystawy: Grafika Ulicy 2015.01.03 wystawa: Grafika Ulicy 2014.12.01 Oferta Pracy - Technolog Odlewnik 2014.12.01 włazy kanałowe z logo Łódź Kreuje 2014.02.19 właz w obudowie betonowej - film instruktażowy 2014.02.05 nowa rdzeniarka PRIMAFOND 2013.12.10 nowa technologia - nowy film 2013.10.01 aktualizacja deklaracji zgodności 2013.09.18 Zielona droga do sukcesu 2013.08.05 Fansuld procentuje - Międzynarodowy Dzień Piwa 2013.06.12 nowe karty techniczne | nowe produkty 2013.06.01 NOWA LINIA PRODUKTÓW: Vector | Mauris | Vision | Cube 2013.05.08 GrandPrix Targów WOD-KAN 2013 za najlepszą ekspozycję 2013.05.07-09 Targi WOD-KAN 2013 dobiegły końca 2013.05.07-09 Zapraszamy na Międzynarodowe targi WOD-KAN 2013.02.05 nowy standard wpustów FLOW, w nowej korzystnej cenie 2013.01.20 Zmiany środowiskowe - Niemalowanie odlewów 2013.01.01 Artykuł w czasopiśmie "Przegląd Odlewnictwa" 2012.06.30 Spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim 2012.05.18 Odbiór nagrody Innovator 2012.07.04 Publikacja nowej strony internetowej. 2012.05.25 Targi WOD-KAN w Bydgoszczy dobiegły końca