system HYDROline


       

ZASTOSOWANIE:

 • obszary o ograniczonej głębokości posadowienia
  odwodnienia jak parkingi wielopoziomowe,
  parkingi podziemne, tarasy itp.
  Strefy ruchu pieszych i rowerzystów
  (bezpiecznyrównież dla osób na wózkach inwalidzkich)
  Obszary nie narażone na bezpośrednie
  występowanie wód opadowych np. zadaszone
  lub częściowo zadaszone place, pasaże,
  perony kolejowe itp. Obszary przemysłowe, lotniska,
  odwodnienia naprawcze np. w przypadku pękniętego
  lub wadliwego korytka tradycyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • klasy obciążenia od A15 do F900
 • ruszt: żeliwo sferoidalne
 • element standardowy 120x1000mm
 • element odpływowy 120x500mm
 • wysokość 30 mm
 • ciężar 12 kg
 • niewielka głębokość posadowienia
 • specjalnie profilowany spód rusztu
  i kotwa do trwałegozespolenia z podbudową betonową
 • ... WIĘCEJ INFORMACJI W KARCIE TECHNICZNEJ
DO POBRANIA:

Karta techniczna
system HYDROline
 • system HYDROline
 • system HYDROline
 • system HYDROline
 • system HYDROline
 • system HYDROline
 • system HYDROline