Odwodnienia liniowe

 

 Główne zalety systemu:

Wszystkie korpusy korytek wykonane z betonu wzmocnionego włóknem szklanym (klasa wytrzymałości betonu C35/45)
Szczelność na substancje płynne zgodnie z normą EN1433
Odporność na mróz i działanie soli drogowej odpowiadająca normie EN1433 i ÖNORM (symbol +R oznacza najwyższą odporność na mróz i działanie soli drogowej według normy EN1433)
Kontrola wewnętrzna zgodnie z normą EN1433
Kontrola zewnętrzna zgodnie z normą DIN-V19580 prowadzona przez MPA Bremen oraz KIWA zgodnie z wytycznymi BRL5070 Elementy betonowe.

 


Odwodnienia liniowe
  • Odwodnienia liniowe
  • Odwodnienia liniowe
  • Odwodnienia liniowe
  • Odwodnienia liniowe
  • Odwodnienia liniowe
  • Odwodnienia liniowe